kod Robot-Serwis:
5724-8 (5724-8-02-07) ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI MASTERCOOL MC 55975

opis
ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI MC 55975 MASTERCOOL INTELLA SENSE III,
- wykrywa gazy palne,
- trwałość bezpieczna: 2000 h,
- czas reakcji powyżej 1 s.,
- czułość: 50 - 1000 ppm,
- bateria: 2 baterie alkaliczne "C" 6000 mAh,
- dyfuzja - 120 temperatury: 0° F,
- żywotność baterii: 30 h,
wykrywa: aceton, acetylen, amoniak, benzen, butan, butanol, chlor, etan, etanol, benzyna, heksan, wodór, siarkowodór, izobutan, metan (ciecz naturalna), metanol, octan metylu, chlorek metylu, N-butan, pentan, propan, propanol, dwutlenek , trichloroetan i wodór
dane katalogowe, dokumentacja
Producent sprzętu Mastercool
Pochodzenie części produkt importowany
oryginalny kod katalogowy
MC55975
© 2013 - 2024 Robot Serwis